Kozama d.o.o.

JURČKOVA CESTA 99, 1000 LJUBLJANA

Direktor:
Katjuša Zajc Cokan
Tel: 01 280 1124
Fax: 01 280 1130
E-pošta: info@kozama.si

Prodaja avtopralnice:
Katjuša zajc Cokan
Tel: 01 280 1124
E-pošta: info@kozama.si

Prodaja kompresorji in oprema: 
Boris Adamič
Tel: 01 280 1120
E-pošta: trgovina@kozama.si

Servis:
Frenk Cimermančič
Tel: 01 280 1122
E-pošta: servis@kozama.si