BIOLOŠKA NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN RECIKLAŽO VODE ECOBIOX

Naprava mod. ECOBIOX deluje tako, da umetno proizvede naravni pojav samodejnega čiščenja pri kroženju vode. Pojav je nadzorovan in bistveno hitrejši od naravnega. Samodejno prečiščevanje vodnega toka se izvaja s pomočjo nekaterih mikroorganizmov, ki se razvijejo pod natančno določenimi pogoji, med katerimi je obvezna zadostna količina kisika. V ugodnem okolju te bakterije razgradijo onesnaževane snovi, prisotne v vodi ter jih uporabijo kot vir prehrane in energije za presnovo (rast) novih bakterij.

PREDHODNA OBDELAVA

Da lahko naprava mod ECOBIOX sprejme odpadne vode, ki nastanejo pri pranju vozil, moramo vodo predvsem očistiti peska in odstraniti olje.Brez predhodne obdelave bi lahko večje količine usedlin in oljnih delcev delovale zaviralno na biomaso v napravi s posledično izgubo čistilnega učinka.

Obdelava vode z bio-oksidacijo

Po predhodni obdelavi se voda steka v napravo za bio-oksidacijo mod.ECOBIOX, kjer pride do dejanskega uničenja onesnaževanih delcev v odpadnih vodah, kot so kalni delci, COD, anionske in ne-ionske površinsko dejavne snovi, emulzijska olja, itd Voda ki jo je potrebno prečistiti, teče od zgoraj navzdol skozi precejevalno ležišče, vgrajenio v ECOBIOX, medtem ko v nasprotni smeri, torej od spodaj navzgor, iz posebnega električnega puhalnika PS 1 piha komprimiran zrak pod nizkim pritiskom. Na površini polnilnega materiala, ki sestavlja precejevalno ležišče, nastane biološki film, ki ostane aktiven zaradi kisika, ki prehaja skozenj.Nastali film uniči onesnaževane snovi, ki se nahajajo v odpadnih vodah. Površinska naprava za proizvodnjo pene poskrbi za odstranitev v tej fazi že amorfnih in neaktivnih oljnatih usedlin, ki se odlepijo od podpornega materiala in jih pošlje v kad za razpeskanje DSB. Sedaj bo lahko ob izhodu iz bio-oksidatorja bistra voda, ki je brez barve in vonja, v celoti odplaknjena v odtok ali pa bo delno ponovno uporabljena za pranje vozil, saj sedaj izpolnjuje zahteve v skladu z veljavnimi predpisi o onesnaževanju.

OPIS DOBAVLJENE OPREME

Enota je na voljo v 3 velikostih in sicer:
a. do 4 m3/uro, zmogljivost pranja 10-15.000 vozil/leto, Dimenzija – 150 x 290 H, Teza 35 ton, Max razlika v pritisku pri izpuhu

325, Max razlika v temperaturi pri izpuhu(°C) 32
b. do 10 m3/uro, zmogljivost pranja 15-30.000 vozil/leto, Dimenzija – 200 x 290 H, Teza 55 ton, Max razlika v pritisku pri izpuhu

350, Max razlika v temperaturi pri izpuhu(°C) 32
c. do 18 m3/uro, zmogljivost pranja 30-60.000 vozil /leto, Dimenzija – 250 x 290 H, Teza 80 ton, Max razlika v pritisku pri izpuhu 350, Max razlika v temperaturi pri izpuhu(°C) 34

FIZIČNI SISTEM ČIŠČENJA VODE

Naprava je namenjena čiščenju vode, ki prihaja iz področij za pranje vozil. Njen namen je da se večji del obnovljene vode vrača v sistem pranja, presežna voda pa se izpušča v kanalizacijski sistem. Uporaba sveže vode se priporoča v fazi spiranja in voskanja. Namen čiščenja je predvsem odstraniti: Trde usedline, Mineralna olja, Detergente, COD, Anaerobne bakterije, ki povzročajo tvorjenje neprijetnega vonja.

PREDČIŠČENJE S PRETOČNIMI BAZENI

V vodi, ki prihaja iz področja pranja vozil so prisotne trde usedline v različnih količinah ter olje in mast v prosti obliki. Z pretočnimi bazeni, ustreznih kapacitet je mogoče iz vode izločiti večji del teh snovi pred vstopom vode v filtrirno napravo, kar omogoča boljše delovanje same filtrirne naprave, bolj učinkovito čiščenje ter podaljšuje njeno življensko dobo.

Značilnosti očiščene vode

Očiščeno vodo lahko ponovno uporabljate v naslednjih pralnih fazah:· Visokotlačno predpranje, Srednje tlačno predpranje z mehčali, Pranje podvozja, Pranje s šamponom in krtačami

TEHNIČNI PODATKI

ECOFIL 1 ECOFIL 2 ECOFIL 3
Kapaciteta čiščenja L/URO 1500 3000 6000
Širina (mm) 650 750 850
Dolžina (mm) 1600 1800 2000
Višina (mm) 2200 2400 2450
Skupna teža z vodo (kg) 850 1550 2360

OPIS POSTOPKA

Voda, ki se uporablja v različnih pralnig programih se zbira v bazenu (VS), kjer se usedajo trde usedline, pesek in blato. Voda se pretaka iz bazena VS v drugi bazen (VD), kjer se naplavljajo prosta olja ter druge naplavine.
Voda se nato zbira v zbirnem bazenu (VA). Minimalna prostornina bazenov se določi na podlagi količine vode, ki jo je potrebno očistiti. Po predčiščenju skozi pretočne bazene voda še vedno vsebuje manjšo količino trdih delcev, olj in detergentov. To lahko povzroča anaerobno dekompozicijo, ki vodi do neprijetnih vonjev. Voda gre iz tretjega bazena s pomočjo potopne črpalke PQ v filter peska WS Q ki vsebuje več nivojev peska različnih granulacij ter nato še skozi filter aktivnega oglja WS C ki se sestoji iz kremenčevega peska ter aktivnega oglja. Očiščena voda se nato zbira v zbirnem bazenu (VR).

Namen čiščenja skozi filter peska WS Q je zadržati vsak drobni trdni delec. Namen čiščenja skozi filter aktivnega oglja pa je odstraniti detergente ter ostale organske onesneževalce, ki so še prisotni v vodi. V fazah predpranja ter pranja se črpa voda iz bazena VR za dobavo vode pralnici.

Presežna voda, ki je rezultat dodajanja vode iz vodovoda v fazi izplakovanja, se izpušča v kanalizacijo.

WS A/15 ali WS A/20 pukalo se uporablja za vbrizgavanje zraka v bazene VA and VR , z namenom preprečiti nastajanje neprijetnih vonjev ki nastajajo zaradi razgrajanja organskih snovi, posebno v poletnih mesecih.