V zadnjih letih kroži zanimiva ideja, da bi lahko bil gorski svet uporaben za elektroenergetsko industrijo: Z gradnjo kamnitih rezervoarjev, ki hranijo energijo, ne v obliki vode ampak kot komprimiran zrak. Medtem ko rezervoarji energijo shranjujejo sezonsko, so rezervoarji stisnjenega zraka zasnovani kot kratkoročni skladiščni prostori: lahko absorbirajo začasne proizvodne nadomestke električne energije iz obnovljivih virov (npr. sončna energija) v Alpah ure ali dni, dokler potrošniki ne potrebujejo električne energije, in to brez poseganja/uničenja okolja. Poleg tega bi lahko zagotovili tako imenovano nadzorno moč, t.i. nadzorno energijo, ki je potrebna za stabilizacijo električnega omrežja.

V Švici znanstveniki z različnih univerz v zadnjih petih letih raziskujejo skladišča stisnjenega zraka. Podprli so jih Švicarski zvezni urad za energijo (SFOE), Švicarska nacionalna znanstvena fundacija (SNSF) in Innosuisse v okviru Švicarskega centra za energetske raziskave (SCCER). Skupaj z industrijskimi partnerji, kot so Airlight SA (proizvodnja/shranjevanje sončne energije), MAN Energy Solutions Schweiz AG (kompresorji/turbine), Lombardi SA (gradbeništvo) in Amberg Group AG (tuneliranje, merilna tehnologija), so raziskovalci preiskali, ali so kamnita skladišča za shranjevanje tehnično izvedljiva in ali bi lahko delovala gospodarsko.

Viri:Švicarski zvezni urad za energijo (SFOE)

Shematski prikaz skladišča stisnjenega zraka: ‹Presežek› elektrika je stisnjena v kompresor. To proizvaja vroč stisnjen zrak, ki se hrani v skalno votlino, opremljeno s toplotno skladiščno enoto. Na ta način lahko električno energijo shranjujemo v obliki stisnjenega zraka (v skladiščni votlini) in toplote (v toplotnem shranjevanju). Pri praznjenju skladišča stisnjenega zraka proces poteka v nasprotni smeri: Stisnjen zrak absorbira toploto iz toplotnega skladišča in se nato usmeri na turbino, ki proizvaja elektriko preko priključenega generatorja.