Prihranite do 70% stroškov energije s pravo izbiro kompresorja in opreme

Skupni stroški prvih 10 let delovanja standardnega zračno hlajenega kompresorja, se sestojijo iz 88% stroškov porabljenih za elektriko in vzdrževanje ter 12% stroškov porabljenih za nakup kompresorja – investicijo..

Stroški elektrike, predstavljajo 76% delež vseh stroškov delovanja kompresorja, zato je odločitev izbire pravega kompresorja in opreme zelo pomembna za stroške delovanja in možne velike prihranke, ki jih boste dosegli skozi leta uporabe vašega kompresorja.

Desni diagram kaže informacijo glede dobavljene električne moči v sistem stisnjenega zraka in dejansko izrabo energije v sistemu. V sistemu stisnjenega zraka z 100 kW motor, po odbitju vseh izgub energije na kompresorju, sušilcu, filtrih, izgubah zaradi pretvarjanja stisnjene vode do mehanske sile in zaradi izgube zaradi puščanja, je preostala energija, ki se pretvori v uporabno delo samo 9 kW.

Rešitve za prihranek energije

NAKUP FREKVENČNO VODENEGA KOMPRESORJA

Z uporabo frekvenčno vodenega kompresorja, lahko prihranite do 30% stroškov energije. Tehnologija frekvenčnega pretvornika omogoča prilagajanje porabe energije glede na dobavo stisnjenega zraka.

V času nižje potrebe po stisnjenemu zraku, zniža porabo elektrike in s tem stroške obratovanja.

ZNIŽAJTE STROŠKE ENERGIJE IN IZPUST OGLJIKOVEGA DIOKSIDA

Skoraj 20% električne energije v industriji se uporabi za proizvodnjo stisnjenega zraka.

Termodinamične lastnosti kažejo, da je približno  95% te električne energije izgubljene v zraku, v obliki toplega zraka.

Z uporabo Sistema toplotnega izmenjevalca  lahko ponovno uporabite vroči zrak, ki ga proizvaja vaš kompresor, znižate stroške energije do 90% in zmanjšate izpust ogljikovega dioksida.

Približno 80-93% električne energije, ki je uporabljena za proizvodnjo stisnjenega zraka, se spremeni v topel zrak.

Z uporabo Sistema toplotnega izmenjevalnika je mogoče povrniti od 50-90 % energije in jo uporabiti za ogrevanje prostora ali vode.

OGREVANJE PROSTORA: Topel zrak ki se uporablja za hlajenje kompresorja, lahko uporabite za dogrevanje v prostora v zimske času, medtem ko ga poleti izpuščate v ozračje, ven iz prostora.

OGREVANJE VODE: Toplota se pridobiva s strani ogretega kompresorskega olja, preko toplotnega izmenjevalnika, skozi katerega teče voda, ki se lahko ogreje do 70’C.

Z uporabo toplotnega izmenjevalnika prihranimo

 • v primeru 55 kW kompresorja do 8000 Eur nafte letno, oziroma 2800 Eur plina, oziroma 5700 Eur elektrike, ter znižamo izpuste CO2 do 25.000 m*3 letno, odvisno od uporabljenega načina ogrevanja (nafta, plin ali elektrika)
 •  v primeru 160 kW kompresorja do 23500 Eur nafte letno, oziroma 8200 Eur plina, oziroma 16800 Eur elektrike, ter znižamo izpuste CO2 do 70.000 m*3 letno, odvisno od uporabljenega načina ogrevanja (nafta, plin ali elektrika)

OSTALE REŠITVE

 •   Podučite uporabnike o nepotrebnem trošenju stisnjenega zraka
 •  Ne pustite kompresor delovati, ko proizvodnja ne dela
 • Vzdržujte nepotrebno izgubo v sistemu regulacije
 • Znižajte tlak v sistemu, kolikor je mogoče
 •   Obnovite sistem inštalacije zraka in preprečite nepotrebne izgube zraka v zračni napeljavi
 •   Izberite najbolj primeren sušilec in redno menjajte vložke filtrov
 •   Izpuščajte kondenz z izpustnimi ventili ničnih izgub
 •   Upravljajte kompresorski sistem z centralno kontrolno enoto
 •   Opravljajte redne servise in vzdrževanja
 •   Uporabljajte le originalne rezervne dele
 • Naj v kompresor posegajo le za to usposobljene in pooblaščene osebe